اسناد

سند مالکیت

  1. سند مالکیت یا المثنی آن با مهر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن با مهر دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است.
  2. کپی برابر با اصل سند مالکیت مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نیست.

ارزیابی املاک

گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه و کارشناسان خبره به شرط تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان یا دادگستری محل قابل ترجمه و تأیید است.

استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک

استعلامات ثبت اسناد و املاک در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری

اسناد مالکیت کلیه وسایل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیت ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و ساختمانی با مهر و امضای شرکت تولید کننده قابل ترجمه و تأیید است.

بیع‌نامه و اجاره‌نامه اموال منقول و غیرمنقول

  1. بیع‌نامه یا قرارداد فروش و اجاره‌نامه‌هایی‌ که از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و به طور کلی در ارگان‌های دولتی تنظیم شده باشند قابل ترجمه و تأیید است.
  2. بیع‌نامه‌های تنظیمی از سوی تعاونی‌های مسکن و شرکت‌های ساختمانی به شرط ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

وکالتنامه

  1. وکالتنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضای سردفتر قابل ترجمه و تأیید است، مگر این‌که از تاریخ تنظیم‌آنها یک سال شمسی گذشته باشد که در این‌صورت تنفیذ دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است.
  2. وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی قابل ترجمه و تأیید است.
  3. وکالت در خصوص مراقبت‌های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر یا دیگران بدون قید حضانت یا سرپرستی بلااشکال و قابل ترجمه و تأیید است. وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غیر قابل ترجمه و تأیید نبوده و نیاز به رأی دادگاه دارد.

تعهدنامه

تعهدنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضای سردفتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

اقرارنامه

۱ـ اقرارنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضای سردفتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است به شرط این‌که مضمون اقرارنامه طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی تنظیم شده باشد. با توجه به مفاد اقرارنامه ارائه مستند آن برای ترجمه و تأیید الزامی است. برای مثال: ۱ـ برای اقرار به فرزند خواندگی، «رأی دادگاه» ۲ـ اقرار به تجرد، «گواهی تجرد از ثبت احوال» ۳ـ اقرار به زوجیت، «سند ازدواج یا شناسنامه» ۴ـ اقرار به مالکیت، «سند مالکیت» و ۵ـ اقرار به نسبیت، ارائه «رأی دادگاه یا شناسنامه» ضرورت دارد.

استشهادیه

  1. استشهادیه ممضی به امضای شهود در صورت ممهور بودن به مهر و امضای دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است.
  2. بعضی از استشهادیه‌ها مانند صلاحیت اخلاقی، تجرد، و استشهادیه علیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید نیست و در بعضی دیگر حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است.
  3. استشهادیه سکونت در محل پس از احراز و تأیید نیروی انتظامی با تنظیم اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. استشهادیه کفالت والدین یا فرزندان در صورتی ترجمه و تأیید می‌شود که سن والدین از ۶۰ سال بیشتر و دختر مجرد و پسر مجرد کمتر از ۱۸ سال داشته باشد. همچنین مراتب باید به تأیید دفاتر اسناد رسمی یا شورای محل یا مسجد رسیده باشد.

حکم دادگاه

اصل احکام قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادخواست، اظهارنامه، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و به طور کلی اوراق قضایی با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادر کننده رأی قابل ترجمه و تأیید است. در مورد آرای غیرقطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور (در دعاوی بین طرف ایرانی و خارجی) که لازم است رأی دادگاه ظرف مدت مقرر قانونی به طرف خارجی ابلاغ شود قطعیت حکم ملاک نیست.