خدمات

دارالترجمه رسمی خداوردیان با بیش از ۲۵ سال تجربه در امر ترجمه و با اعتقاد راسخ به اصولی چون ضرورت تکریم مشتری، حفظ کیفیت، و رعایت امانتداری آمادگی خود را برای ارائه خدمات ذیل اعلام می‌دارد:

  1. ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک به زبان‌های مختلف
  2. ترجمه رسمی و غیررسمی قراردادها و گزارشات مالی شرکت‌ها
  3. ـ ترجمه کتب و مقالات علمی
  4. ترجمه شفاهی (حضوری) در محضرها و دفاتر اسناد رسمی
  5. اعزام مترجم شفاهی به سمینارها و جلسات تجاری
  6. انجام مکاتبات تجاری (دریافت و تحویل کار از طریق فکس یا ای‌ـمیل به صورت رایگان)
  7. صحبت‌ با طرف‌های تجاری شما از طریق تلفن ـ مشاوره در امور ترجمه رسمی و غیررسمی (رایگان)
  8. صدور معرفی‌نامه برای مشتریان جهت مراجعه به مراکز دریافت گواهی عدم سوء پیشینه (رایگان)
  9. تکمیل و تایپ فرم‌های سفارت، فرم درخواست کارت بازرگانی، و غیره

پروسه ترجمه

پروسه ترجمه