ترجمه مدارک دانشگاهی

مدارک کاردانی

مدارک صادره توسط مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاه‌ها، که بر حسب مورد، به تأیید اداره کل آموزش و پرورش، وزارت علوم، یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشند قابل ترجمه و تأیید هستند.

کارت دانشجویی

کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه‌های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل ترجمه و تأیید نیست.

ارزشنامه‌های تحصیلی

ارزشنامه‌های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل داشتن کاربرد داخلی قابل ترجمه و قابل تأیید نیستند، به استثنای مواردی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید کرده باشد.

مدارک و ریزنمرات و گواهی‌های صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشنامه‌های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، ریزنمرات فارغ‌التحصیلان و غیره که ممهور به مهر و امضای معرفی شده از سوی وزارت علوم باشند قابل ترجمه و تأیید هستند.

مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشنامه‌های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و ریزنمرات فارغ‌التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی و زیرشاخه‌های آن که ممهور به مهر و امضای معرفی شده از سوی وزارت مزبور باشند قابل ترجمه و تأیید هستند.

مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

دانشنامه‌های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و ریزنمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه مزبور قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی‌های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

گواهی‌های مربوط به اساتید و اعضای هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با تأیید سازمان مرکزی و امضای معرفی شده از سوی دانشگاه قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی کار اساتید دانشگاه‌های دولتی

گواهی‌های مربوط به اساتید و اعضای هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با تأیید سازمان مرکزی و امضای معرفی شده از سوی دانشگاه قابل ترجمه و تأیید هستند.

مدارک صادره از دانشگاه‌های غیرانتفاعی

این‌گونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مهر و امضاهای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید هستند.

مدارک و دانشنامه‌های صادره از سازمان امور استخدامی کشور

دانشنامه‌های صادره از سوی سازمان امور استخدامی کشور که ممهور به مهر سازمان و قید بلامانع بودن ترجمه از سوی وزارتخانه ذیربط باشند قابل ترجمه و تأیید هستند.

مدارک و گواهی‌های صادره از حوزه علمیه

مدارک صادره از حوزه‌های علمیه همراه با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید هستند.

کارت نظام پزشکی

کارت نظام پزشکی به همراه مهر نظام پزشکی و ارائه مدرک تحصیلی قابل ترجمه و تأیید است.

سرفصل دروس

سرفصل دروس برای کلیه رشته‌های تحصیلی و کلیه دانشگاه‌های دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد (برحسب مورد) قابل ترجمه و تأیید است.

کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری

کارنامه کنکور سراسری و اسامی قبول‌ شدگان در روزنامه‌ها در سربرگ‌های رسمی قابل ترجمه و تأیید نیست.

تعیین رتبه قبولی در دانشگاه‌های دولتی و آزاد

گواهی‌‌نامه‌های قبولی صادره از دانشگاه‌های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم و برای دانشگاه آزاد اسلامی با مهر و امضای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تأیید هستند.

مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران

مدارک مزبور با تأیید اداره امور روابط بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش قابل تأیید هستند.

مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور

مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید هستند.