ترجمه اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران در کشور محل صدور …

بیشتر...

امور مربوط به اتباع بیگانه

کارت اقامت اتباع بیگانه صادره از امور اتباع بیگانه وابسته به وزارت کشور در صورتی …

بیشتر...
گواهی‌های متفرقه

گواهی‌های متفرقه

کارت واکسیناسیون کارت واکسیناسیون با تأیید نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه …

بیشتر...
گواهی‌های کار

گواهی‌های کار

گواهی‌های کار از مؤسسات و ادارات دولتی گواهی‌های کار صادره از سوی مؤسسات و ادارات …

بیشتر...

ترجمه اسناد و مدارک شرکتی

اساسنامه، صورت‌جلسه، و اظهارنامه اصل اساسنامه، صورت‌جلسه و اظهارنامه با مهر اداره ثبت شرکت‌ها قابل …

بیشتر...
گواهی‌های آموزشی

گواهی‌های آموزشی

گواهی‌های صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای گواهی‌های مهارت فنی و حرفه‌ای صادره از سازمان …

بیشتر...

ترجمه مدارک دانشگاهی

مدارک کاردانی مدارک صادره توسط مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاه‌ها، که …

بیشتر...
مدارک تحصیلی

مدارک تحصیلی

مدارک تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی؛ متوسطه، و پیش‌دانشگاهی). کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدایی، …

بیشتر...
اسناد

اسناد

سند مالکیت سند مالکیت یا المثنی آن با مهر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور …

بیشتر...
اسناد مربوط به احوال شخصیه

اسناد مربوط به احوال شخصیه

شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید حتماً عکس‌دار باشد. شناسنامه فاقد قلم‌خوردگی و ممهور به …

بیشتر...
صفحه 1 از 212