ترجمه متون علمی و تخصصی

ترجمه متون علمی و تخصصی نسبت به دیگر ترجمه ها با تفاوت انجام می گیرد …

بیشتر...

ترجمه اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران در کشور محل صدور …

بیشتر...

امور مربوط به اتباع بیگانه

کارت اقامت اتباع بیگانه صادره از امور اتباع بیگانه وابسته به وزارت کشور در صورتی …

بیشتر...

ترجمه اسناد و مدارک شرکتی

اساسنامه، صورت‌جلسه، و اظهارنامه اصل اساسنامه، صورت‌جلسه و اظهارنامه با مهر اداره ثبت شرکت‌ها قابل …

بیشتر...

ترجمه مدارک دانشگاهی

مدارک کاردانی مدارک صادره توسط مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاه‌ها، که …

بیشتر...

خدمات

دارالترجمه رسمی خداوردیان با بیش از ۲۵ سال تجربه در امر ترجمه و با اعتقاد …

بیشتر...